Xem kết quả vietlott các kỳ trước mới nhất

Mời các bạn tham khảo qua thông tin kết quả vietlott các kì quay trước, bao gồm vietlott power 6/55 và vietlott mega 6/45 cùng với những thông tin chi tiết cập nhật các kì quay trước.

Xem kết quả vietlott các kỳ trước

Các bạn có thể tham khảo và dựa vào số liệu này để tìm ra con số có tần suất xuất hiện nhiều nhất, để tích lũy và dự đoán cho các kì quay sau đó.

Kết quả vietlott các kỳ trước vietlott mega 6/45

Ngày quay thưởng Kết quả
9/11/2019 21 , 25 , 29 , 32 , 34 , 35
9/8/2019 06 , 09 , 11 , 26 , 28 , 36
9/6/2019 02 , 04 , 13 , 15 , 26 , 31
9/4/2019 01 , 09 , 11 , 23 , 30 , 37
9/1/2019 05 , 07 , 14 , 16 , 29 , 40
8/30/2019 05 , 06 , 22 , 23 , 25 , 44
8/28/2019 01 , 04 , 12 , 14 , 19 , 30
8/25/2019 07 , 08 , 15 , 20 , 24 , 31
8/23/2019 06 , 07 , 12 , 17 , 19 , 24
8/21/2019 06 , 08 , 17 , 20 , 21 , 31
8/18/2019 02 , 07 , 18 , 21 , 24 , 33
8/16/2019 06 , 14 , 15 , 19 , 31 , 39
8/14/2019 13 , 20 , 22 , 24 , 33 , 34
8/11/2019 01 , 04 , 07 , 09 , 25 , 31
8/9/2019 11 , 19 , 26 , 28 , 30 , 42
8/7/2019 01 , 05 , 13 , 31 , 32 , 43
8/4/2019 06 , 10 , 21 , 30 , 43 , 45
8/2/2019 11 , 18 , 20 , 22 , 25 , 26
7/31/2019 06 , 12 , 15 , 19 , 25 , 45
7/28/2019 05 , 14 , 16 , 24 , 42 , 43
7/26/2019 05 , 14 , 16 , 22 , 25 , 33
7/24/2019 20 , 22 , 25 , 39 , 44 , 45
7/21/2019 07 , 08 , 10 , 24 , 33 , 44
7/19/2019 09 , 12 , 23 , 26 , 28 , 43
7/17/2019 10 , 11 , 16 , 22 , 28 , 35
7/14/2019 02 , 03 , 07 , 25 , 33 , 34
7/12/2019 16 , 18 , 24 , 26 , 40 , 44
7/10/2019 01 , 02 , 06 , 07 , 16 , 27
7/7/2019 02 , 18 , 21 , 23 , 30 , 31
19 , 21 , 30 , 31 , 37 , 43
7/5/2019

Kết quả vietlott các kỳ trước vietlott Power 6/55

9/10/2019
06 , 09 , 19 , 39 , 50 , 54 37
9/7/2019 07 , 17 , 31 , 35 , 38 , 46 16
9/5/2019 20 , 24 , 27 , 30 , 33 , 45 21
9/3/2019 13 , 14 , 29 , 35 , 41 , 55 25
8/31/2019 13 , 20 , 23 , 32 , 51 , 52 42
8/29/2019 10 , 11 , 12 , 23 , 27 , 48 9
8/27/2019 16 , 22 , 29 , 33 , 46 , 47 55
8/24/2019 19 , 20 , 34 , 40 , 49 , 51 1
8/22/2019 04 , 07 , 16 , 17 , 30 , 39 27
8/20/2019 10 , 30 , 38 , 48 , 54 , 55 46
8/17/2019 09 , 11 , 24 , 26 , 38 , 53 41
8/15/2019 19 , 25 , 31 , 32 , 39 , 47 8
8/13/2019 04 , 08 , 16 , 27 , 32 , 40 23
8/10/2019 07 , 17 , 36 , 42 , 43 , 50 44
8/8/2019 01 , 06 , 17 , 18 , 21 , 41 22
8/6/2019 09 , 11 , 19 , 20 , 26 , 42 17
8/3/2019 13 , 24 , 25 , 26 , 27 , 30 4
8/1/2019 01 , 18 , 39 , 45 , 48 , 49 26
7/30/2019 03 , 08 , 12 , 21 , 32 , 51 7
7/27/2019 02 , 03 , 25 , 33 , 44 , 50 17
7/25/2019 03 , 31 , 34 , 41 , 52 , 53 16
7/23/2019 05 , 10 , 21 , 32 , 39 , 52 41
7/20/2019 15 , 18 , 25 , 32 , 42 , 52 10
7/18/2019 04 , 24 , 29 , 31 , 39 , 41 38
7/16/2019 04 , 12 , 19 , 31 , 33 , 40 51
7/13/2019 05 , 23 , 29 , 45 , 50 , 52 1
7/11/2019 06 , 09 , 15 , 26 , 35 , 38 34
7/9/2019 04 , 17 , 25 , 40 , 42 , 51 2
7/6/2019 05 , 29 , 36 , 39 , 46 , 53 48
3
7/4/2019 04 , 05 , 14 , 46 , 52 , 54

Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 6 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.

Nếu bạn chọn 1 dãy số gồm 6 số trong 1 kỳ mở thưởng, thì tương ứng mệnh giá là 10.000đ, cùng dãy số trên nếu bạn chọn 2 kỳ mở thưởng, thì tương ứng mệnh giá là 10.000đ x 2 = 20.000đ

Tương tự bạn có thể chọn tối đa 6 kỳ mở thưởng, tương ứng mệnh giá là 10.000đ x 6 = 60.000đ

Ví dụ: bạn chọn 1 dãy số trong 3 kỳ

Kỳ 1: mở thưởng ngày thứ 4.

Nếu dãy số của bạn không trúng thì bạn tiếp tục giữ lại tấm vé để dò trong kỳ tiếp theo là kỳ 2: mở thưởng vào ngày thứ 6.

Nếu vẫn chưa may mắn, bạn tiếp tục giữ lại tấm vé để chờ kết quả của kỳ thứ 3: mở thưởng vào chủ nhật.

Điểm tin kết quả các kì quay trước đã khép lại bản tin hôm nay, tuoitrequan10.com sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tin tức mới nhất. Cám ơn các bạn đã dành thời gian để tham khảo bài viết.