Tìm hiểu về quản lý chất lượng môi trường không khí

Trong thời gian gần đây, ô nhiễm môi trường và cụ thể là ô nhiễm không khí và nguồn nước đang là một trong những đề tài trọng yếu nhất, hãy cũng tìm hiểu về việc quản lý chất lượng không khí để có thể hiểu hơn về qui trình.

Trong những thời gian qua, mặc dù đã có những thay đổi hết sức tích cực về việc bảo vệ không khí, bảo vệ môi trường tuy nhiên vẫn tồn đọng khá nhiều những hạn chế và cần được chú trọng và cái thiện.

>>>Xem thêm:https://vietnammoi.vn/chu-de/chat-luong-khong-khi-1089.htm

Những tồn tại về quản lý chất lượng môi trường không khí

Song song với việc tích cực bảo vệ môi trường, giữ bầu không khí trong lành, chúng ta cũng vẫn không tránh khỏi những tồn đọng nhất định cụ thể:

Vần đề đầu tiên cần phải nói đến là các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong các khu đô thị, việc định  kỳ  triển  khai  thanh  tra,  kiểm  tra  công  tác kiểm soát khí thải đã tạo áp lực để các cơ sở sản xuất đầu tư nhiều hơn cho xử lý khí thải, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể nào điều khiển hết được các hoạt động này.

Nguồn chính gây ONKK tại các đô thị cũng vẫn đang tiếp tục theo dõi tuy nhiên vẫn chưa được quán triệt trong thời gian qua, hiện tại vẫn đang tiếp tục xúc tiến và đẩy mạnh.

Kkhí thải phương tiện giao thông và các quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp. cũng đang là một trong những nguyên nhân chính yếu hiện chưa thể đẩy lùi được, vì lí do lưu lượng xe cộ ngày một đông, cộng với việc ùn tắc giao thông khiến cho không khí không kịp đào thải lượng chất ô nhiễm, dần đến ô nhiễm không khí tồn đọng.

Hướng khắc phục tình trạng ô nhiễm

Hiện tại các cơ quan chức năng đang xúc tiến mở rộng mạng lưới quan trắc, cảnh báo về môi trường tại các đô thị lớn, các khu vực tập trung dân cư, đầu mối giao thông, khu vực nhạy cảm về môi trường.

Ngoài ra  đẩy  mạnh  việc  xây  dựng  các  thể  chế,  luật  pháp, chính sách môi trường… nhằm tạo ra những quy định, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn xả thải, tiêu chuẩn công nghệ để dựa vào đó kiểm soát ô nhiễm.