Thu hồi đất là gì? Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất

Thu hồi đất có nghĩa là nhà nước có quyền thu hồi lại đất mà người sử dụng vi phạm pháp luật có thể thu hồi lại hết đất đai.

Ngoài ra bồi thường đất là nhà nước sẽ trả lại giá trị quyền sư dụng đất thu hồi với người sử dụng theo đúng quy định tại điều 5 Luật Đất Đai.Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.

Thu hồi đất là gì? Nguyên tắc bồi thường về đất khi thu hồi đất

Căn cứ theo Điều 74 luật đất đai nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì:

Hộ gia đình, cá nhân sẽ được bồi thường về đất nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể.

Ví dụ: Người sử dụng đất xây nhà ở trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Trường hợp này, về mặt nguyên tắc, theo khoản 1 Điều 170 Luật đất đai năm 2013, người sử dụng đất phải sử dụng đất mục đích, nghĩa là họ chỉ có thể trồng cây lâu năm trên phần đất nông nghiệp này, còn việc xây dựng nhà ở chỉ được xây dựng trên đất ở. Do vậy, khi họ xây nhà ở trên đất nông nghiệp, thì việc làm của họ đang vi phạm pháp luật đất đai, là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Với hành này, họ sẽ bị xử phạt hành chính đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng thửa đất như ban đầu. Việc thu hồi đất đối với trường hợp này chỉ đặt ra khi mà việc vi phạm của người sử dụng đất diễn ra rất nhiều lần, tái phạm nhiều lần, không khắc phục mặc dù đã bị xử lý hành chính.