Nhà tạm là gì? Những thành phần xây dựng nhà tạm?

Nhà tạm là loại nhà có chất lượng thấp, dùng để xây dựng không được phân cấp trong công trình nhà ở và cho người sử dụng ở tạm trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Nhà tạm là gì? Những thành phần xây dựng nhà tạm?Phần lớn nhà tạm được xây dựng ở vùng sâu vùng xa, nông thôn và các khu vực ngoài thành phố có mật đọ dân cư ít, nguồn thu nhập thấp nhà tạm có những đặc điểm sau đây:

  • Nhà nguyên vật liệu từ gỗ và tre
  • Bao quanh nhà là toocxi (*), tường đất.
  • Mái lợp bằng lá hoặc rơm, rạ
  • Không có điều kiện tiện nghi, sinh hoạt bất tiện
  • Vách toocxi là vách dùng vữa vôi và rơm, trát lẽn dứng tre.

Thành phần xây dựng nhà tạm hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm theo mẫu.

+ Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 – 1/200.