Hiểu thế nào quy luật cung cầu là gì? Vận dụng nó như thế nào là hợp lý nhất

Để tìm hiểu quy luật cung cầu vận hành như thế nào trong nền kinh tế thị trường, giá cả được xác định thông qua mối quan hệ giữa cung và cầu như thế nào?

Tìm hiểu quy luật cung cầu là gì?

+ Khi giá hàng hóa ngày càng tăng người tiêu dùng sẵn lòng mua (lượng cầu) sẽ giảm theo, trong khi đó lượng sản xuất muốn cung ứng (nguồn cung) sẽ tăng theo.

+ Giả sử giá cao làm lượng cung > lượng cầu sẽ tạo nên tình trạng dư thừa hàng hóa tạo áp lực đẩy giá xuống, giá giảm làm giảm lượng cung và tăng lượng cầu dẫn đến cân bằng.

+ Ngược lại, nếu giá thấp làm cho lượng cầu > lượng cung dẫn đến thiếu hụt hàng hóa tạo áp lực nâng giá lên. Giá tăng sẽ làm lượng cung tăng và lượng cầu giảm dẫn đến cân bằng.

+ Với cách điều tiết như vậy, giá thị trường sẽ ở mức lượng cung đúng bằng lượng cầu. Khi cung và cầu thay đổi sẽ làm giá thay đổi: VD cung tăng sẽ làm giá giảm, cầu tăng sẽ làm giá tăng.

Hiểu thế nào quy luật cung cầu là gì? Vận dụng nó như thế nào là hợp lý nhất

 Ý nghĩa:

– Từ cơ chế tự điều tiết của thị trường, giá cả sẽ là tín hiệu để người mua và người bán điều chỉnh hành vi. Giả sử một loại hàng hóa có nhu cầu cao sẽ làm tăng giá. Giá tăng sẽ tạo động lực để người sản xuất gia tăng sản lượng để đáp ứng cho nhu cầu, qua đó nguồn lực trong xã hội sẽ được huy động để đáp ứng cho nhu cầu này.

– Ngược lại, nếu một loại hàng hóa có nhu cầu thấp, giá sẽ giảm, người sản xuất sẽ giảm bớt sản lượng để dịch chuyển nguồn lực sang những lĩnh vực hiệu quả hơn (có nhu cầu cao hơn, giá cao hơn).

Thông qua quá trình vận động như vậy, những nguồn lực của xã hội sẽ được phân bổ một cách tối ưu, đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu của xã hội. Chính vì vậy cơ chế thị trường giải đáp được mâu thuẫn cơ bản nhất của kinh tế học: mâu thuẫn giữa nguồn lực có hạn với nhu cầu vô hạn nên cần phân bổ những nguồn lực một cách thật hiệu quả nhằm đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu của xã hội.