Đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền sáng chế

Bảo hộ quyền sáng chế là một phần trong bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các phát minh, sáng chế sinh ra nhằm phục vụ các nhu cầu khác nhau của con người. Nó không tự nhiên mà có, phát minh, sáng chế thực chất là thành quả lao động trí não của con người, do con người tạo ra. Vì vậy có thể xem chúng là một loại tài sản. Tuy nhiên không phải mọi đối tượng đều được đăng ký bảo hộ, chỉ có đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền sáng chế mới có thể đăng ký.

Sáng chế được xem là một loại tài sản

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Nó là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì đã tồn tại trong thiên nhiên được con người phát hiện ra.

Những đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền sáng chế

Các đối tượng được phép bảo hộ dưới dạng sáng chế như sau:

–         Thiết bị và sản phẩm

–         Quy trình/ phương pháp

–         Thành phần và chế phẩm hóa học

–         Vật liệu sinh học

Những đối tượng được phép bảo hộ dưới dạng sáng chế

Ngoài ra các đối tượng không được pháp bảo hộ dưới dạng sáng chế như:

–         Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học.

–         Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế.

–         Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo.

–         Phương pháp luyện tập cho vật nuôi.

–         Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu.

–         Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ.

–         Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật.

–         Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng.

–         Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự.

–         Giống thực vật, giống động vật.

–         Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh cho người và động vật.

–         Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật và động vật.

–         Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

Tóm lại chỉ có những đối tượng được pháp luật cho phép mới là đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền sáng chế. Để được tư vấn rõ hơn về vấn đề đối tượng đăng ký bản quyền sáng chế và các vấn đề liên quan, quý khách xin vui lòng liên hệ Phan Law Vietnam để biết thêm chi tiết.

 

Thông tin liên hệ:

PHAN LAW VIETNAM

Địa chỉ: 179 Ly Chinh Thang, Ward 7, District 3, HCM

70 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Q, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: [email protected]

Website: phan.vn

Hotline: 1900 599 995