Bảng giá xăng RON 92 trên thị trường Việt Nam hôm nay

Theo quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nước hiện vẫn đang giữ nguyên, giá xăng trong nước không có gì thay đổi, đối với mức giá xăng dầu trong nước hiện nay đang bán ở mức như sau: Giá xăng RON 92 ở mức 120 đồng/lít, giá xăng E5 có mức giá đang E5 tăng 325 đồng/lít, còn giá các loại dầu duy trì ở mức 195 đồng/lít.

Theo quỹ bình ổn giá xăng dầu giá xăng đã công bố giá xăng như sau: xăng RON 92 sẽ tăng 406 đồng/lít; Xăng E5 tăng 585 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 155 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 349 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 250 đồng/kg.

Mức giá xăng dầu phổ biến trên thị trường Việt Nam hôm nay có mức giá như sau:

  • Xăng RON 92: không cao hơn 20.792 đồng/lít;
  • Xăng E5: không cao hơn 20.539 đồng/lít;
  • Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.950 đồng/lít;
  • Dầu hỏa: không cao hơn 18.547 đồng/lít;
  • Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.148 đồng/kg.

Bảng giá xăng RON 92 trên thị trường Việt Nam hôm nay

Bảng giá xăng dầu mới nhất hôm nay (RON 92, RON 95 và các loại dầu)

STT Mặt hàng ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1 Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp 950.000 950.000  0%
2 Dầu hoả 15.930 15.930  0%
3 DO 0,001S-V 17.340 17.740  0%
4 DO 0,05S-II 16.940 16.940  0%
5 E5 RON 92-II 19.650 19.650  0%
6 Gas petrolimex bình 12kg van ngang 313.000 313.000  0%
7 Gas Petrolimex bình 13kg 366.800 366.800  0%
8 Xăng RON 95-III 20.510 20.510  0%
9 Xăng RON 95-IV 20.560 20.760  0%
Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn